4004 Tamirart S40

  4004 Tamirart S40

  Yapısal Tamir Harcı

  Tanım
  • Sülfat ve klor dayanımlı, tiksotropik, çimento esaslı, polimer ve fiber takviyeli, yapısal tamir harcıdır.
  Ambalaj
  • 25 kg kraft torba

  Kullanım Alanı
  • Her türlü betonarme yapıların onarılmasında,
  • Sülfat ve klora karşı dayanıklılık gereken yapıların onarılmasında,
  • Toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin onarılmasında,
  • Betonarme yapılardaki gergi demiri boşluklarının (tij delikleri) doldurulmasında,
  • Deniz suyuna karşı koruma gereken yapıların onarılmasında,
  • 5-40 mm kalınlıktaki yüzey bozukluklarının tek seferde onarılmasında kullanılır.
  Özellikler
  • Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
  • Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
  • Donma ve çözünme çevrimine dayanıklıdır.
  • Sülfat ve klora karşı dayanıklıdır.
  • Su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.
  • Kıvamı ayarlanabilir.
  • Düşey ve baş üstü uygulamaları için uygundur.
  • Korozyona neden olmaz.